Toa Takitini  masthead

1921-1932


Available issues

Background

Region National
Available online 1921-1932
Alternative title(s) Te Toa Takitini; Te Reo o Aotearoa

Ka whāia Te Kōpara e Te Toa Takitini (1921-1932) . I raru ā-pūtea Te Rau Press ka nukuhia te niupepa ki Heretaunga. Katahi ka huri Te Kōpara hei Te Toa Takitini. I haere tonu ngā mahi whakariterite i raro i te mana o te ‘Komiti Tumuaki’ o te Pīhopa o Waiapu o te Hāhi Mihinare. I whai huruhuru te niupepa i te tautoko ā-pūtea o ngā rangatira me ngā minita e kohi moni ana i ō rātou takiwā.

E ai ki ngā etita: ‘I roto i ngā kōrero o tā tātou pepa tērā anō ngā wāhi kua whakaritea mō te taha ki ō tātou tinana, tērā anō hoki mō te hinengaro, tērā anō ētahi wāhi ka pā ki te taha wairua. Ka uru ēnei kaupapa e toru ki ngā kape katoa o Te Toa Takitini’ (Oketopa 1, 1921: 1).

Atu i te Nama. 20 (1 Maehe 1923), i āpitihia atu hoki te whakataukī 'Huihui tātou ka tū! Wehewehe tātou ka hinga!’

Mai i ngā Nama 89 - 93 (Hanuere-Maehe 1929), i hurihia te taitara o te niupepa ki Te Reo o Aotearoa, engari kei te kī tonu te kōrero o runga he mea tāngia e Cliff Press, Heretaunga. I taua wā i te whakatikangia te niupepa e te Minita P Hakiwai me P H Tomoana. He nui ake ngā kōrero mō te mahi a te Hāhi i Te Reo o Aotearoa i ngā putanga o mua.

I hoki mai te taitara Te Toa Takitini me ngā Nama 94 – 111, i haere te niupepa i raro tonu i te tohu o taua etita me taua kaitā. I raru te niupepa mō neke atu i te ono marama i muri i te rū whenua i 1931; mai i taua wā i tīmata he raupapa hou, he mea etita hoki e Hakiwai me Tomoana. I whakaputaina pea te putanga whakamutunga i te marama o Ākuhata 1932. I whakakapia Te Toa Takitini e Te Reo o Aotearoa.

I roto i ngā āpiti i whakaputaina i te taha o Nama 37 – 42 ko ngā waiata me ngā whakamārama o ngā pūtakenga me ngā kōrero āpiti mō ngā kaitito o aua waiata. I whakaputaina ngātahitia ā muri ake e te Polynesian Society i roto i Ngā Mōteatea e A T Ngata me Pei Te Hurinui Jones.

 I tuhia tēnei pepa ki te reo Māori.

E hiahia ana te Puna Mātauranga o Aotearoa ki te mihi ki a Gail Dallimore mōna i tuku kōrero mai i whakamahia i roto i ngā tuhinga roa mō ngā niupepa Māori.

Te Toa Takitini (1921-1932) continues Te Kopara. The Te Rau Press fell into financial difficulties and the newspaper was moved to Hastings. Te Kopara then became Te Toa Takitini. It continued to be organised by the ‘Komiti Tumuaki’ [Standing Committee] of the Bishop of Waiapu, Church of England. The newspaper relied on the financial support of chiefs and ministers collecting money in their districts.

The editors state: ‘I roto i nga korero o ta tatou pepa tera ano nga wahi kua whakaritea mo te taha ki o tatou tinana, tera ano hoki mo te hinengaro, tera ano etahi wahi ka pa ki te taha wairua. Ka uru enei kaupapa e toru ki nga kape katoa o Te Toa Takitini’ (October 1, 1921: 1) [In our paper are sections dealing with body, mind, and spirit. These three topics will be found in all copies of Te Toa Takitini].

From No. 20 (1 March 1923) onward the proverb ‘Huihui tatou ka tu! Wehewehe tatou ka hinga!’ [United we stand! Divided we fall!] was added.

With Nos. 89 – 93 (Jan-May 1929), the title of the newspaper changes to Te Reo o Aotearoa, however the imprint still reads that it was printed by Cliff Press, Hastings. At this time the newspaper was edited by Reverend P Hakiwai and P H Tomoana. Te Reo o Aotearoa contains more items about the work of the Church than former issues.

The title Te Toa Takitini returned with Nos. 94 - 111, and the newspaper continued under the same editorship and printer's imprint. The newspaper was disrupted for over six months following the Napier earthquake in 1931; from this time a new series commenced, which was also edited by Hakiwai and Tomoana. The last issue was probably published in August 1932. Te Toa Takitini was superseded by Te Reo o Aotearoa.

The supplements issued with Nos. 37 - 42 contain waiata with explanations of their origins and notes on their composers. These were later published separately by the Polynesian Society as Nga Moteatea by A T Ngata and Pei Te Hurinui Jones.

 This paper is written in Māori.

The National Library would like to thank Gail Dallimore for providing information used in essays about Maori newspapers.

Working