Kopara  masthead

1913-1921


Available issues

Background

Region National
Available online 1913-1921
Alternative title(s) Te Kopara

Te Kopara (The Bell Bird, 1913-1921) continues Te Pipiwharauroa but is concerned mostly with Church activities. Te Kopara was superseded by Te Toa Takitini. This paper is written in Māori.

The opening editorial acknowledged Te Pipiwharauroa:

  • He tangi atu tena, he maimai aroha ki ta koutou manu, ki te Pipiwharauroa, ka mutu nei tona hokihoki ki te toro mai i ngā wāhi katoa wahi katoa o Aotearoa nei, o Te Waipounamu, o Rangiura, o Wharekauri. Ka maha nei ona tau i rere mai ai i tona whenua tawhiti me te puta tonu o tana karanga, 'Kui, kui, kui, whiti, whitiora' (October, 1913: 1)
  • [This is a lament, a token of affection for your bird, Te Pipiwharauroa, who no longer returns to visit the North and South Islands, Stewart Island and the Chathams. For so many years she has flown here from her distant home calling continually, 'Kui, kui, kui, whiti, whitiora'].

When Te Pipiwharauroa folded due to financial difficulties, the Waiapu Diocese of the Church of England established Te Kopara. It was edited by Wi Paraire Rangihuna of Ngāti Porou.

Through two whakatauki, the editor suggested that the smaller newspaper Te Kopara would carry only the most essential items:

  • Tera pea koutou e haku ki te iti o taku rourou, me te mea ko 'te rourou iti a Haere'. Otira he hinu anake te kai o taku rourou. ....
  • Tetahi ki ano a mua, 'Ruia taitea, kia tu ko taikaka anake' (ibid. : 2).
  • [You may complain of my smallbasket - for it is like the 'small basket of the constant traveller'. Take note that my basket holds only the best food (birds preserved in their own fat)....
  • There is another saying of old, 'Strip the sapwood, so that only the heartwood stands clear'].

The intention of the newspaper was summed up in the same editorial:

  • Aku e kohi ai ki taku rourou, ko nga mea pakari, ko nga mea e tupu pai ai te tangata i runga i te whakaaro ki te Atua e whakawhiwhi nei i a tatou ki nga mea katoa e ora ai wairua me te tinana (ibid.)
  • [What I shall gather in my food basket are those things that will strengthen people in their belief of God who gives us everything for our spiritual and physical well-being].

The subjects covered mostly concern Anglican Church activities and explanations of tracts of scripture.

The National Library would like to thank Gail Dallimore for providing information used in essays about Maori newspapers.

Working