Kahiti Tuturu mo Aotearoa, me te Waipounamu masthead

1894-1896


Available issues

November
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Background

Region National
Available online 1894-1896
Alternative title(s) Ko Kahiti Tuturu mo Aotearoa, me te Waipounamu; Ko te paunui o Aotearoa

Katoa ngā kai o roto i tēnei niupepa he pānui mō ngā whakawā o Te Kōti Whenua Māori, ā, he mea tohatoha noa i roto i ngā takiwā e piri ana ki te Kīngi Māori. He rite tonu te takoto o ngā pānui ki ērā i kitea i roto i Te Kahiti o Niu Tireni, nā te Kāwanatanga o Aotearoa i whakaputa mai i te tau 1865 ki 1931.

Ko ētahi o ngā kai o roto:

  • he pānui ki te motu ka noho he kōti motuhake, i raro i te mana o te Kīngi Māori me ngā rangatira ka noho ki te whakawā koia anake i ngā take whenua
  • ngā rā o ngā whakawākanga kōti
  • he whakamārama mō ngā kerēme whenua me ngā whaitua, kaikerēme anō hoki
  • he whakatau mō te puritanga whenua me ngā kerēme piki tūranga.

Ko tētahi wāhi o roto Ko te Paunui [panui] o Aotearoa (20 Nōema 1894), koia pea te putanga tuatahi, te putanga tō mua ake rānei o te tuatahi o tēnei taitara.

Mō ētahi atu mōhiotanga mō te niupepa tirohia P Parkinson rāua ko P Griffith, Books in Maori (Auckland: Reed, 2004), S36, wh. 804–805. 

E hiahia ana te Puna Mātauranga o Aotearoa ki te mihi ki a Gail Dallimore mōna i tuku kōrero mai i whakamahia i roto i ngā tuhinga roa mō ngā niupepa Māori.

The paper consists entirely of advertisements for Maori Land Court hearings, and was probably freely distributed within the Maori King districts. The advertisements are in the same format as those found in Ko Te Kahiti o Niu Tireni produced by the New Zealand Government from 1865 to 1931.

Contents include:

  • notification that a separate court, under the sole authority of the Maori King and the chieftains of New Zealand, will sit and deal exclusively with land
  • dates of land court sittings
  • descriptions of land claims with the boundaries and claimants advertised
  • decisions on land ownership and succession claims.

It includes Ko te Paunui [panui] o Aotearoa (20 November 1894), which may be either the first issue or predecessor of this title.

For further information about the newspaper, see P Parkinson and P Griffith, Books in Maori (Auckland: Reed, 2004), S36, pp. 804–805. 

The National Library would like to thank Gail Dallimore for providing information used in essays about Maori newspapers.

Working