Article image
Article image

" IN BANKRUPTCY. IN THE DISTBICT COURT OF TAEANAKI (Being a"I/ocal Court of Bankruptcy^ Hoiden at Haweba. jfm In the matter of the BanKnraroy Act, 1892, and of t^yßliikruptey of. Furkebb &lffti6<HiE, Bootmakers, Stratford*; rpENDERS will be receivecafflll| JL office of the undMsigQetFttn^ noon on ffrEßDAT^OßhlMal&lf 1894, (a) Sjpck-ißWale, &od»it, *«)» lease o&\1^6 ft 3«ovfl|ynaiDed bankrupts * (b) Stock-in-ftade only of abovenamedyTnkrupts No-tetSM^oecessarily accepted. Ml particulars from Mr John Sleator, on the premises, Stratford, or from 0. A. BUDQE, Deputy Official Assignee, 8,1037 c jtHawera^_ Tjl O R S A h E Two small DAIRY FARMS, near Hurl%ville JBSiry \M*G bry, comprising 299 Jwr^; wsl »^|old in block ikdesftablK %j "0^ For Mil PKtj&lars a P *° m^ TZ%. BBEiaEB, DO yon want a Cow ? c# have you a dry cow to changarfor a fresh one ? If bo, go to the Hawera Dairy and-piok one for youWff. All sorts, to suit all fancies — Jersey, Ayrshire, or Shorthorn. Those who appreciate good work at lowest rates in manufactured Furniture and Cabinefcware should j -patronise. / HA. JENKINS, • Furnishing ( CABINETMAKER AND UPHOLSTHRER, HIGH-BTBEET - I — HAWEBA Imported goods fold at lowest remunerative rates fir cash. Picture mounts Ait to any shape and size. Pict^rw mounted and framed in superior style and finish at lowest prices. TO.— Agent for Collier and Co., Piano Importers, Wanganui. Instruments on view. WE TASTE ! TASTE ! TASTE ! COMPARE ! COMPARE ! COMPARE! NOTHING is done haphazard, or • simply guessed at ! Every care possible is taken to ensure EXCELLENCE. We KNOW what we send out to the public- is the BEST VALUE THE TEA MARKETS AFFOEDi A business conducted! on these lines is Bimplf UNASSAILABLE. Therefore we a« you to buy EMPIRB^TEA oI.'S SUPERIOR BI^NDm) TEAS, Not aB a favo\,buf purely as a matter 1 oiyjpsinesß. embire"tea co., W. & G. TURNBULL & Co., Proprietors, WELLINGTON. M. ORCHARD, ■nOuKSELLER, STATIONER, JJ AND # DEALER IN FANC^f GOODS, Next Bank of Australasia, High-et., Hawera. Jf A good assortments All new, M Well selected an#cheap. Inapeolien invited. Jr TE TURE WHAKATAU BAHUI O &L TAI HAUAURU, 1892." jb j Koto whakaatu ki nga Tangata Maoti no ratou j te Whenoa, ratou ko to Kai-tajmto Kiihi, kia mohio ai ratou- tera ka tv ho hsfhuiuga ki te Whabe-whakawa i WAVERLEjya te Tubei, te I 20 onga ra o~ Mauhe, 1894, ajffi9 o nga haora i te ata, hei whakarito i te umi reti mo tetahi JSxim bou ki a Harriett HaKBiETTX Vaubhan Fherb o tetahi whenua jrmohiotia ana ko i etahi wahi o nga Tekiona*l7 me 418, i roto ite i Takiwa o Okotuku, ljar vga eka o 27 nga paati i roto (nui ako, Ujriho ranei), ara ko te* tahlTrahi o te whenua® mau na te whakaatu- | rangairoto i nga Born kua whakatuturutia, I ko Nama 18 me 19 ngjrnama. i XI a Hakopa te PJku, To Peina Eangihikaia, Kereooa, te 'Wjphoru.-Biwai Marutuhuna, Waitoto Biftßiau, .yuakotiri, Rauangi, Ruru, Arihia, Piere," l^^ dauangi, Te Bangianiwaniwa, Ngamare, Hira *wKkauhuibui, Taihape, Terewai, j Katene, Te Kuranpea, Ruta Rimitinu, Hubana • Bimitiriu, To pKn\l?imitiriu, Rivvai liimitiriu, ' Taihape Bimitpriu.^oani Hakaraia Uawiri, Bawinia Uawiri, J?oia t%UawirilHoaui Hakaraia te I , Uawiri te kai-tiaki), JMgwSgWlfclJawiri (Hoaui Hakaraia to Uawyiree kai.tiaki)?^ffe Tuo te Uawiri (Hoani HatfKnfe, te Uawiri tdteai-tiaki), Te Mere Kaita HbiwSiro (Hoani Hoimraia to Uawiri te kai-tiali), %atini Waati KWwharo { (Hoani Hakaraia fe .Uawiri to kai-tiakij.Wuako- j tiri, BUihi PakingaTSPnißtotiri to kai-tiakßL Noti \ Ngarepo, Aorima Baokol Kereru, Wairaiff 'Cake Take, Tautahi, KetUTSono Piliaiiia, Ngwaupo, Te Kawau, Te Ikaponoho, Taijiuhi, ISLikina, Taniwha -Buohoata, Bakei, Matiaba tjf Ngoro, Tapapa"Wbiro, Hinewairangi, Wliftirapatea, Te Koro, Tiahuia, Te Ata, TakahurflQL^ftßa Mokai Kereru, Eamiri Tapa, Bai NgamaflTMere Ngauru , Mateone, Tutahi, Apikaera, Mere - Hinewai, Bipeka Tira, Beihina, Maewha, Atakabura, Pebira Ngarangi, Pipi, Ngarangi, Hooroa Ngarangi, Maowa Ngarangi, Whitirauatea (Ketu Hone Pihama te kai-tiaki), me era atu taugata Maori no ratou tera piihi whenua katoa i te Kaute o Patea, koia nei tetahi wahi o to Whonua'Bahui Maori c mohiotia ana ko tetahi wahi o te Okotuku Poraka, 172 nga eka c 27 nga paati nga eka i roto (nui ake, iti ibo ranei) i runga i te ruuritanga, ara ko tetahi wahi o te whenua c mau na te whakaaturanga i roto i nga riihi kua wh'akatuturutia, ko nga Nauia 18 me 19 nga nama, a ki a Harriett Henrietta Vaughan Frere, o Waverley.'te kaitango riihi whakawhiti. Notemoa kua tuhi pukapuka whakaatu mai a Harriett Henrietta Vaughan Erere kua whakahuatift nei tona ingoa i runga ake noi, a raro I nsa tikanga o te- tuawaru o nga tekiona o " Te Ture Whakalau Bahui ote Tai Hauauru, 1892," whakaatu i tooa hiahia Uia riro i a ia he riihi iou i raro i nga tikanga o taua tekiona, mo te | whenuft ku» whakaaturia i runga ako noi; a o wbakaaro ana au c tika ana kia, whakamana tana tono. Na, tenei ka wbakaritea nei eau kia tv he huihmnga i waang&nui o taua Harriott HenrUtUYOTgb&n Frere me nga tancata Maori gTtoaW&t^t te-whenttakua^whakaaturia .l rwura aktf<ndf,»hei whakarito i te utu reti kia atua*mo taua' wheouV mo nga tau tuatabi « rua-tokacwna-tSbi o te riihi hou; a tenei kua whakariUa nei' 6 pa- ko t^Wbare-whakawa i Waverley te kamgae tv ai,.a bo te Turei, to 20 o £»-» o I^eblrWM, i te 9 o nga bftWfl. l te

This article text was automatically generated and may include errors. View the full page to see article in its original form.
Permanent link to this item

https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/HNS18940310.2.17.2

Bibliographic details

Page 4 Advertisements Column 2, Hawera & Normanby Star, Volume XXVI, Issue 2676, 10 March 1894

Word Count
866

Page 4 Advertisements Column 2 Hawera & Normanby Star, Volume XXVI, Issue 2676, 10 March 1894

Working