Article image

" IN BANKRUPTCY. IN THE DISTBICT COURT OF TAEANAKI (Being a"I/ocal Court of Bankruptcy^ Hoiden at Haweba. jfm In the matter of the BanKnraroy Act, 1892, and of t^yßliikruptey of. Furkebb &lffti6<HiE, Bootmakers, Stratford*; rpENDERS will be receivecafflll| JL office of the undMsigQetFttn^ noon on ffrEßDAT^OßhlMal&lf 1894, (a) Sjpck-ißWale, &od»it, *«)» lease o&\1^6 ft 3«ovfl|ynaiDed bankrupts * (b) Stock-in-ftade only of abovenamedyTnkrupts No-tetSM^oecessarily accepted. Ml particulars from Mr John Sleator, on the premises, Stratford, or from 0. A. BUDQE, Deputy Official Assignee, 8,1037 c jtHawera^_ Tjl O R S A h E Two small DAIRY FARMS, near Hurl%ville JBSiry \M*G bry, comprising 299 Jwr^; wsl »^|old in block ikdesftablK %j "0^ For Mil PKtj&lars a P *° m^ TZ%. BBEiaEB, DO yon want a Cow ? c# have you a dry cow to changarfor a fresh one ? If bo, go to the Hawera Dairy and-piok one for youWff. All sorts, to suit all fancies — Jersey, Ayrshire, or Shorthorn. Those who appreciate good work at lowest rates in manufactured Furniture and Cabinefcware should j -patronise. / HA. JENKINS, • Furnishing ( CABINETMAKER AND UPHOLSTHRER, HIGH-BTBEET - I — HAWEBA Imported goods fold at lowest remunerative rates fir cash. Picture mounts Ait to any shape and size. Pict^rw mounted and framed in superior style and finish at lowest prices. TO.— Agent for Collier and Co., Piano Importers, Wanganui. Instruments on view. WE TASTE ! TASTE ! TASTE ! COMPARE ! COMPARE ! COMPARE! NOTHING is done haphazard, or • simply guessed at ! Every care possible is taken to ensure EXCELLENCE. We KNOW what we send out to the public- is the BEST VALUE THE TEA MARKETS AFFOEDi A business conducted! on these lines is Bimplf UNASSAILABLE. Therefore we a« you to buy EMPIRB^TEA oI.'S SUPERIOR BI^NDm) TEAS, Not aB a favo\,buf purely as a matter 1 oiyjpsinesß. embire"tea co., W. & G. TURNBULL & Co., Proprietors, WELLINGTON. M. ORCHARD, ■nOuKSELLER, STATIONER, JJ AND # DEALER IN FANC^f GOODS, Next Bank of Australasia, High-et., Hawera. Jf A good assortments All new, M Well selected an#cheap. Inapeolien invited. Jr TE TURE WHAKATAU BAHUI O &L TAI HAUAURU, 1892." jb j Koto whakaatu ki nga Tangata Maoti no ratou j te Whenoa, ratou ko to Kai-tajmto Kiihi, kia mohio ai ratou- tera ka tv ho hsfhuiuga ki te Whabe-whakawa i WAVERLEjya te Tubei, te I 20 onga ra o~ Mauhe, 1894, ajffi9 o nga haora i te ata, hei whakarito i te umi reti mo tetahi JSxim bou ki a Harriett HaKBiETTX Vaubhan Fherb o tetahi whenua jrmohiotia ana ko i etahi wahi o nga Tekiona*l7 me 418, i roto ite i Takiwa o Okotuku, ljar vga eka o 27 nga paati i roto (nui ako, Ujriho ranei), ara ko te* tahlTrahi o te whenua® mau na te whakaatu- | rangairoto i nga Born kua whakatuturutia, I ko Nama 18 me 19 ngjrnama. i XI a Hakopa te PJku, To Peina Eangihikaia, Kereooa, te 'Wjphoru.-Biwai Marutuhuna, Waitoto Biftßiau, .yuakotiri, Rauangi, Ruru, Arihia, Piere," l^^ dauangi, Te Bangianiwaniwa, Ngamare, Hira *wKkauhuibui, Taihape, Terewai, j Katene, Te Kuranpea, Ruta Rimitinu, Hubana • Bimitiriu, To pKn\l?imitiriu, Rivvai liimitiriu, ' Taihape Bimitpriu.^oani Hakaraia Uawiri, Bawinia Uawiri, J?oia t%UawirilHoaui Hakaraia te I , Uawiri te kai-tiaki), JMgwSgWlfclJawiri (Hoaui Hakaraia to Uawyiree kai.tiaki)?^ffe Tuo te Uawiri (Hoani HatfKnfe, te Uawiri tdteai-tiaki), Te Mere Kaita HbiwSiro (Hoani Hoimraia to Uawiri te kai-tiali), %atini Waati KWwharo { (Hoani Hakaraia fe .Uawiri to kai-tiakij.Wuako- j tiri, BUihi PakingaTSPnißtotiri to kai-tiakßL Noti \ Ngarepo, Aorima Baokol Kereru, Wairaiff 'Cake Take, Tautahi, KetUTSono Piliaiiia, Ngwaupo, Te Kawau, Te Ikaponoho, Taijiuhi, ISLikina, Taniwha -Buohoata, Bakei, Matiaba tjf Ngoro, Tapapa"Wbiro, Hinewairangi, Wliftirapatea, Te Koro, Tiahuia, Te Ata, TakahurflQL^ftßa Mokai Kereru, Eamiri Tapa, Bai NgamaflTMere Ngauru , Mateone, Tutahi, Apikaera, Mere - Hinewai, Bipeka Tira, Beihina, Maewha, Atakabura, Pebira Ngarangi, Pipi, Ngarangi, Hooroa Ngarangi, Maowa Ngarangi, Whitirauatea (Ketu Hone Pihama te kai-tiaki), me era atu taugata Maori no ratou tera piihi whenua katoa i te Kaute o Patea, koia nei tetahi wahi o to Whonua'Bahui Maori c mohiotia ana ko tetahi wahi o te Okotuku Poraka, 172 nga eka c 27 nga paati nga eka i roto (nui ake, iti ibo ranei) i runga i te ruuritanga, ara ko tetahi wahi o te whenua c mau na te whakaaturanga i roto i nga riihi kua wh'akatuturutia, ko nga Nauia 18 me 19 nga nama, a ki a Harriett Henrietta Vaughan Frere, o Waverley.'te kaitango riihi whakawhiti. Notemoa kua tuhi pukapuka whakaatu mai a Harriett Henrietta Vaughan Erere kua whakahuatift nei tona ingoa i runga ake noi, a raro I nsa tikanga o te- tuawaru o nga tekiona o " Te Ture Whakalau Bahui ote Tai Hauauru, 1892," whakaatu i tooa hiahia Uia riro i a ia he riihi iou i raro i nga tikanga o taua tekiona, mo te | whenuft ku» whakaaturia i runga ako noi; a o wbakaaro ana au c tika ana kia, whakamana tana tono. Na, tenei ka wbakaritea nei eau kia tv he huihmnga i waang&nui o taua Harriott HenrUtUYOTgb&n Frere me nga tancata Maori gTtoaW&t^t te-whenttakua^whakaaturia .l rwura aktf<ndf,»hei whakarito i te utu reti kia atua*mo taua' wheouV mo nga tau tuatabi « rua-tokacwna-tSbi o te riihi hou; a tenei kua whakariUa nei' 6 pa- ko t^Wbare-whakawa i Waverley te kamgae tv ai,.a bo te Turei, to 20 o £»-» o I^eblrWM, i te 9 o nga bftWfl. l te

This article text was automatically generated and may include errors. View the full page to see article in its original form.
Permanent link to this item

https://paperspast.natlib.govt.nz/newspapers/HNS18940310.2.17.2

Bibliographic details

Page 4 Advertisements Column 2, Hawera & Normanby Star, Volume XXVI, Issue 2676, 10 March 1894

Word Count
866

Page 4 Advertisements Column 2 Hawera & Normanby Star, Volume XXVI, Issue 2676, 10 March 1894

 1. New formats

  Papers Past now contains more than just newspapers. Use these links to navigate to other kinds of materials.

 2. Hierarchy

  These links will always show you how deep you are in the collection. Click them to get a broader view of the items you're currently viewing.

 3. Search

  Enter names, places, or other keywords that you're curious about here. We'll look for them in the fulltext of millions of articles.

 4. Search

  Browsed to an interesting page? Click here to search within the item you're currently viewing, or start a new search.

 5. Search facets

  Use these buttons to limit your searches to particular dates, titles, and more.

 6. View selection

  Switch between images of the original document and text transcriptions and outlines you can cut and paste.

 7. Tools

  Print, save, zoom in and more.

 8. Explore

  If you'd rather just browse through documents, click here to find titles and issues from particular dates and geographic regions.

 9. Need more help?

  The "Help" link will show you different tips for each page on the site, so click here often as you explore the site.

Working