Hoa Maori masthead

1885-1897


Available issues

Background

Region National
Available online 1885-1897
Alternative title(s) Te Hoa Maori; Hoa Maori with Good News for All; Hoa Maori and Good News

Kāore e mōhiotia ana te etita o Te Hoa Māori. I tuhia tēnei pepa ki te reo Māori i ngā putanga tuatahi e ono, mō muri mai ki te reo Māori me te reo Ingarihi.  E whakaarotia ana i whakaputaina tēnei mai i te 1885 ki 1897.

He moheni whakapono tēnei, te āhua nei i tukuna e te Plymouth Brethren, i whakaputaina e George Coutts i te Bible and Book Depot, Karangahape Road, Tāmaki Makaurau. Ahakoa i kī a Williams i kitea e ia he putanga kore rā Nama 89, kāore anō kia kitea he kape i muri i te Nama 44 (Oketopa 1897). 

Koirā tētehi o ngā niupepa e rua i whakatūria i taua wā e ngā Pākehā hei whakamōhio i ngā Māori mō te hāhi Karaitiana. Tērā atu pepa, Te Karere o te Rongo Pai, i whakatūria, i whakaputaina hoki e J G Baker o Tūranga, i tukuna utukore ki ngā takiwā Māori katoa (Te Korimako Tīhema 165, 1885: 5).  Kāore anō kia kitea he kape o te pepa tuarua nei.

I whakatenatena ngā komiti kura ki te kohi moni hei hoko i ngā kape o Te Hoa Māori mō ngā tamariki hei matapaki mā rātou i ngā Kura Rātapu (Te Korimako ibid).

I hurihia e Te Hoa Māori (The Māori Friend) tana taitara i te marama o Hanuere 1888 ki Te Hoa Māori with Good News for All, ā, i te Hanuere o 1894 i hurihia ki Te Hoa Māori and Good News.

I roto ko:

  • ngā kōrero karaipiture
  • ngā pānui e aro ana ki te oranga o te tangata mā te Karaiti i tēnā whenua, i tēnā whenua o te ao
  • ngā pakiwaitara matatika me ngā whakamārama.

Mō ngā kōrero i tua atu i tēnei, tirohia P Parkinson me P Griffith, me Books in Māori (Auckland: Reed, 2004), S28, wh.791-793.

E hiahia ana te Puna Mātauranga o Aotearoa ki te mihi ki a Gail Dallimore mōna i tuku kōrero mai i whakamahia i roto i ngā tuhinga roa mō ngā niupepa Māori.

The editor of Te Hoa Maori is not known. This paper is written in Māori only for the first six issues, and then in Māori and English.  It is thought to have been published from 1885 to 1897.

This is a religious magazine, apparently issued by the Plymouth Brethren and published by George Coutts at the Bible and Book Depot, Karangahape Road, Auckland. Although Williams refers to having seen an undated issue No.89, no copies after No.44 (October 1897) have been sighted.  

It was one of two newspapers established at that time by Pākehā to inform Māori of the Christian faith. The other, Te Karere o te Rongo Pai, established and published by J G Baker of Gisborne, was freely distributed to all Māori districts (Te Korimako December 16, 1885: 5). No copies of the latter paper have been seen.

Māori school committees were encouraged to collect money to purchase copies of Te Hoa Maori for children to discuss in Sunday School (Te Korimako ibid).

Te Hoa Maori (The Maori Friend) changed its title in January 1888 to Te Hoa Maori with Good News for All and in January 1894 to Te Hoa Maori and Good News.

Contents include:

  • scriptural tracts
  • articles mostly concerning the salvation of mankind through Christ in different parts of the world
  • moral tales with explanations.

For further information, see P Parkinson and P Griffith, Books in Māori (Auckland: Reed, 2004), S28, pp.791-793. 

The National Library would like to thank Gail Dallimore for providing information used in essays about Maori newspapers.

Working